TEZUKAYAMA LAW REVIEW@No.3

@

Articles

@

The Role of Disclosure and Risk Communication in Environmental Law :
Comparative Study among FOIA, EIA and PRTR in Japan. .................... Satoshi Kurokawa 1

@

A Study of Multiple Hearsay .............................................. Hiromichi Itoh 19

@

Essai sur les privilèges en droit civil français (première partie) ..... Toshie Shimomura 35

@

Note

Commentarius Jacobi Cujacii In Lib.‡[. Quaestionum Aemilii Papiniani
ad L. 1. de praescriptis verbis (D.19,5,1) ............................... Akihiro Tobise 131

@